Ulike kverningsgrader - hvordan påvirker det smaken og hvorfor gjøre det selv?

Publisert: 7. februar 2022
Oppdatert: 17. august 2022
Kaffefakta

Størrelsen på kaffekornene har mye å si for kaffens smak. Hvordan vite hva som passer til hva? Dersom du kan kontrollere den faktoren, vil du forbedre smaken og generelt få en bedre opplevelse. Vi gir deg en rask innføring!

Korrekt ekstraksjon

Når vi kverner kaffe er det for å øke overflateområdet på kaffebønnene. Det er forholdet mellom kverningsgraden og ekstraksjonen av kaffen som bestemmer det endelige resultatet.  Kverningsgraden påvirker hvor fort vannet renner igjennom kaffen, jo finere kaffen er malt jo lengre tid tar det for en gitt mengde vann og renne igjennom. Jo grovere, jo mindre ekstraksjon da vannet renner raskere igjennom. 

Målet med disse faktorene er få en så korrekt ekstraksjon som mulig for å få den beste smaken ut av akkurat den typen kaffe du skal kverne. Hverken underekstraksjon eller overekstraksjon er noe man ønsker. Underekstraksjon kan du få ved for grovmalt kaffe. Kaffen vil da oppleves som sur. Overekstraksjon kan du få med for finmalt kaffe. Da oppleves kaffen ofte som bitter.  Mengden kaffe man kverner og bruker har også svært mye å si for smaken. De fleste foretrekker mellom 60 og 65 gram kaffe pr. liter vann.

Før du setter i gang er det lurt å veie opp mengden kaffe du ønsker å bruke. På flere av de mest solgte kaffekvernene på markedet er det angitt forskjellige bryggemetoder der du stiller kverningsgraden. Denne kan brukes slavisk eller som et utgangspunkt for din preferanse.

Ulike kverningsgrader

  • Espresso: (ekstra fin kverningsgrad) Brygges under høyt trykk (ca. ni bar) og kort bryggetid. (20-28 sekunder, avhengig av kaffetype) Denne kverningsgraden krever ofte en kvern av høy kvalitet for å oppnå det beste resultatet.
  • Mokapot: (fin kverningsgrad) Ved denne bryggemetoden er det damp som presser vannet gjennom kaffen som ligger i et metallfilter. Det er en lengre bryggetid og mindre trykk enn når man lager en espresso, men det nærmeste man kommer espressoopplevelsen med andre bryggemetoder. 
  • Aeropress: (Fin-medium kverningsgrad) Ved bruk av aeropress har man en bryggetid på ca ett minutt. Normal kverningsgrad ligger mellom mokapot og filter. 
  • Filter: (medium kverningsgrad) Brukes til brygging med kaffetrakter.
  • Håndbrygg: (medium kverningsgrad) Også her bruker man det vi kaller medium kverningsgrad, men med noe grovere kverning til store brygg.
  • Presskanne: (grov kverningsgrad) Her er kaffen i konstant kontakt med kaffen i opptil 6 minutter, og ved å kverne kaffen grovt begrenser man ekstraksjonen, Det samme gjelder kokekaffe, som gjerne også kan kvernes enda et hakk grovere enn presskannekaffen. 

Gode grunner til å skaffe seg en kaffekvern

Kanskje enda viktigere enn at kaffen er nybrent når du skal brygge er det at kaffen er så nykvernet som mulig, Under kverning, frigjøres en stor del av kaffens over tusen ulike aromaer (oksidasjon). Som følge av dette vil kaffe ha mistet ca 60% av sin aroma bare 15 minutter etter kverning. 

Selv om det er klare anbefalinger på hvordan du kverner kaffen utifra bryggemetode, er det til syvende og sist din egen preferanse som bestemmer. Prøv deg frem og finn den beste innstillingen for kaffen du foretrekker å bruke. En kvern gir deg stor fleksibilitet og har du flere kaffebryggere hjemme, kan du kverne til samtlige fra den samme posen, noe som igjen også sikrer deg ferskest mulig kaffe <3

...